Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023 ❯


Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o ogłoszeniu  Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów organizacyjnych żaden z czterech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 30.04.2020 r.

ZARZĄDZENIE  NR  25/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05 czerwca 2020r.

 

Generalny Konserwator Zabytków ogłosił wyniki ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zabytek Zadbany 2020". Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzone ograniczenia wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczne ogłoszenie laureatów i wyróżnionych zostało opublikowane na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

ZARZĄDZENIE  NR  23/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 maja 2020r.

Strony