Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
08-02-2016

Najciekawsze realizacje konserwatorskie dotowane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2015r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzielił w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 47 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczyły współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

20-01-2016

Zabytek Zadbany 2016

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

30-12-2015

Sesja "Archeologia miast wielkopolskich"

Dnia 14.01.2016 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, odbyła się sesja ARCHEOLOGIA MIAST WIELKOPOLSKICH. Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu oraz Oddziałem Poznańskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

28-12-2015

60-Lecie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

W dniu 18 grudnia 2015r. w Urzędzie Miasta Poznania miała miejsce uroczystość obchodów 60-Lecia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Decyzją Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki w czerwcu 1955 r. postanowiono utworzyć  stanowisko miejskiego konserwatora zabytków  w ówczesnym Wydziale  Kultury przy Prezydium  Miejskiej Rady Narodowej. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków powierzono  historykowi sztuki Henrykowi Kondzieli, który sprawował  je przez 18 lat.

11-12-2015

Temat zabytków na VI Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej

Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami ponad 900 obiektów zabytkowych. Większość z nich jest właściwie użytkowana, poddawana bieżącym pracom konserwatorskim i remontowym. Niestety  w zasobach gmin i powiatów znajdują się również obiekty nieużytkowane, często w złym stanie technicznym, które  warto byłoby zagospodarować i przywrócić im dawną świetność.

Strony