Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
26-02-2016

Brytyjczycy na zabytkowym cmentarzu jenieckim z lat 1914-1918 w Pile-Leszkowie.

  W dniu 25 lutego 2016r., w związku z rozpoczęciem prac przy rewitalizacji zabytkowego cmentarza jenieckiego z czasów I wojny światowej w Pile-Leszkowie, nekropolię wizytowali przedstawiciele Komisji Wspólnoty Brytyjskiej ds. Cmentarzy Wojennych (CWGC). W czynności tej uczestniczyli także: p. Bolesław Ludwiczak jako honorowy przedstawiciel CWGC w Polsce, p. Adam Kaczmarek z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, p. Roman Chwaliszewski - kierownik pilskiej Delegatury WUOZ w Poznaniu oraz p. Maciej Usurski z Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

24-02-2016

Uaktualniona Instrukcja sporządzania dokumentacji z badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że  Narodowy Instytutu Dziedzictwa  udostępnił uaktualnioną Instrukcję sporządzania dokumentacji z badań powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego. Zmiany zapisów dotyczą miedzy innymi numeracji stanowisk archeologicznych, które w związku z digitalizacją siatki AZP znalazły się o obrębie  sąsiedniego obszaru oraz wytyczne w zakresie ewidencjonowania wsi historycznych czy stanowisk zlokalizowanych w miastach.

22-02-2016

Seminarium archeologiczne „ Archeologia w lasach”.

W dniu 16.02.2016 r. leśnicy z Nadleśnictwa Sarbia przy udziale Koła Nadnoteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego zorganizowali seminarium archeologiczne pn: „ Archeologia w lasach”. Jego uczestnikami byli zaproszeni goście oraz pracownicy Nadleśnictwa Sarbia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się archeolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Pile, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Pile oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

18-02-2016

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Uprzejmie informujemy o inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

08-02-2016

Przetarg na wykonanie studium ochrony wartości kulturowych miasta Gostyń i zespołu klasztornego OO.Filipinów w Gostyniu-Głogówku.

Informujemy,że  Narodowy Instytut Dziedzictwa  ogłosił przetarg na wykonanie 8   studiów ochrony wartości  kulturowych  miasta i gmin realizowanych  w ramach  Krajowego programu opieki nad zabytkami  na lata 2014-2017. Wśród wytypowanych   miast i gmin znalazło się miasto Gostyń wraz z zespołem  klasztornym OO.Filipinów w Gostyniu Głogówku. Szczegóły dotyczące przetargu wraz  ze Specyfikacją Istotnych  warunków Zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://www.nid.pl/pl/O_NID/Ogloszenia/.

Strony