Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
10-11-2015

Wystawa pokonkursowa "Mój ulubiony zabytek" w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

jb

 

W gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 w dniu 6 listopada 2015 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Mój ulubiony zabytek.” zorganizowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

09-11-2015

Prośba o informację w sprawie konkursu "Mój ulubiony zabytek"

jb

Poszukujemy autorki pracy p.t. „Ratusz w Poznaniu” Wiktorii Bosackiej.  Praca została nadesłana do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w konkursie „Mój ulubiony zabytek.”
Jej autorka, podpisując pracę niestety nie podała, do jakiej szkoły uczęszcza, ani też adresu lub numeru telefonu kontaktowego.
Praca wśród innych prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie została umieszczona w kalendarzu na rok 2016, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

12-10-2015

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Mój ulubiony zabytek.”

Szanowni Państwo

Drodzy Uczniowie

Ogłaszając wyniki konkursu plastycznego pragniemy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom za udział w konkursie oraz nauczycielom za zainteresowanie uczniów tematyką zabytków na terenie Wielkopolski.

Wrażliwość na dziedzictwo kulturowe w skali najbliższego otoczenia, regionu, Polski oraz świata jest bardzo ważnym aspektem wykształcenia, rozwoju poczucia estetyki oraz poznawania różnorodności kulturowej i emocjonalnej.

02-10-2015

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziedzictwo kulturowe – Ochrona Zabytków

Informujemy, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona Zabytków, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zasadach określonych w ogłoszonym regulaminie.Regulamin i wytyczne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pod adresem

24-09-2015

Szkolenie „Ochrona dziedzictwa archeologicznego”.

 W dniu 22.09.2015 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło sie szkolenie w ramach realizowanego rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachować „Razem Bezpiecznie”, obszar 4.6 ochrona dziedzictwa narodowego. Szkolenie nosiło tytuł „Ochrona dziedzictwa archeologicznego”.

Strony