Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
23-09-2015

Ratusz w Rostarzewie po remoncie

W dniu 18 września br. miała miejsce uroczystość związana z zakończeniem prac remontowych i restauratorskich przy  barokowym ratuszu w Rostrzewie. Budynek stanowi własność Gminy Rakoniewice, która w 2013r. podjęła prace remontowe  przy tym ważnym dla architektury Wielkopolski zabytku. Ratusz pochodzący z 1768 r. wpisany został do rejestru  zabytków już w 1952 r. Budynek nieużytkowany od wielu lat powoli popadał w ruinę, tym bardziej, że podjęcie prac remontowych komplikowało usytuowanie  budynku pośrodku drogi krajowej.

09-09-2015

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 i 5 szkół podstawowych „Mój ulubiony zabytek.”

j

Uprzejmie informujemy, że przewidywany we wrześniu termin rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Mój ulubiony zabytek.” uległ zmianie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w październiku 2015 r., natomiast na wystawę prac konkursowych zapraszamy w dniach od 4 do 20 listopada 2015 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie prac.

29-05-2015

Sesja popularno - naukowa Piórem i Skalpelem

jb

  W dniu 11 czerwca 2015 roku w sali im. Celichowskiego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się sesja popuarno-naukowa pt. Piórem i skalpelem, czyli o zabytku w świetle badań historyków sztuki i konserwatorów.  Wydarzenie to z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków miało na celu przybliżyć badaczom sztuki wielkopolskiej jak i ludziom zaangażowanym w ochronę zabytków najciekawsze prace konserwatorskie i co za tym idzie spektakularne odkrycia wynikające z tychże prac.

29-05-2015

Informacje dla samorządów

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje o założeniu nowej zakładki na stronie internetowej  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu , w której  zamieszczane będą informacje adresowane dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego.  Ma to na celu  szybkie przekazywanie informacji dotyczących zasad ochrony zabytków, dokumentów programowych  i innych informacji , które  związane są z działalnością samorządów w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego .

Strony