Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
26-04-2019

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 2019 - II nabór

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury - II nabór

23-04-2019

Sesja naukowa „Archeologia miejsc funeralnych w Wielkopolsce”

            Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w trzecim już spotkaniu, organizowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, tym razem poświęconemu problematyce miejsc funeralnym w Wielkopolsce. Spotkanie odbędzie się dniu 24 października 2019 r. w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Referat problemowy wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak z Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu.

16-04-2019

2 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

- 2 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

- 11 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy

 

Zarządzenie nr 7 Szefa KPRM

22-03-2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi pocztowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.  ) na zadanie pn.:

Usługi pocztowe:

Strony