Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
18-09-2018

Upamiętnienie cmentarza żydowskiego w Skokach

 

17 września 2018 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego cmentarz żydowski w Skokach, którego dokonali  Pan Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski  i Pan Tadeusz Kłos Burmistrz Miasta i Gminy Skoki.

18-09-2018

Prace konserwatorskie w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie

Zakończono prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym i ścianach prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie oraz roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji latarni kopuły bazyliki połączone z konserwacją kamiennego detalu architektonicznego latarni.

01-08-2018

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury, III nabór

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

09-07-2018

Zainteresuj się zabytkiem. Szukamy nowego właściciela dla zespołu pałacowo - parkowo - folwarcznego w Zbarzewie.

Gmina Włoszakowice  ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego w miejscowości Zbarzewo gm.Włoszakowice. W skład zespołu wchodzi pałac z początku XXw., park oraz  zabudowania gospodarcze. Warto zwrócić uwagę na atrakcyjną cenę zespołu, gdyż od wylicytowanej ceny udzielona zostanie bonifikata w wysokości aż 80%.  Przetarg odbędzie się 10 września 2018 r.

Strony