Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
13-05-2020

Dalsze zmiany w ograniczeniach w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

ZARZĄDZENIE  NR  18/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 maja 2020r.

 

30-04-2020

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2020 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

1. Oferta konkursowa

22-04-2020

Zmiany w ograniczeniach w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

    ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 kwietnia 2020r.

16-03-2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

      Informujemy, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził:

Strony