Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
15-09-2020

Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

 Po raz kolejny we wrześniu organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa, które są  wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej, mającą na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

29-06-2020

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury (II nabór)

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

19-06-2020

Konkurs "SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA"

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o ogłoszeniu  Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.

05-06-2020

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2020 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów organizacyjnych żaden z czterech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 30.04.2020 r.

05-06-2020

Zmiany w ograniczeniach pracy Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Poznaniu

ZARZĄDZENIE  NR  25/2020

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 05 czerwca 2020r.

 

Strony