Jesteś tutaj

Aktualności

W związku z planowaną archiwizacją dokumentacji archeologicznej, polegającej na:

            Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o ogłoszeniu kolejnej  edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Na ratunek zabytkom Lwowa - zbiórka Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na apel władz Lwowa w niedzielę z Warszawy wyruszy transport z materiałami, które mają pomóc chronić zabytki miasta.

W związku z tym, Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu prowadzi zbiórkę potrzebnych artykułów.

POTRZEBNE SĄ:
- gaśnice proszkowe i pianowe

- koce gaśnicze, koce niepalne, tkaniny niepalne do zabezpieczenia elementów drewnianych

- wełna mineralna

ZARZĄDZENIE  NR    10      /2022

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 marca 2022r.

§1. Działając na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 poz. 473) wprowadzam od dnia 02 marca 2022r. następujące zalecenia dot. w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu:

Strony