Jesteś tutaj

Aktualności

 

Nabór wniosków o wparcie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków został wydłużony. Wnioski można składać do 17.03.2023 r.

Rządowy  Program Odbudowy Zabytków

Roman Chwaliszewski

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 10.11.2022 r. zmarł Roman Chwaliszewski, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile i Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,  nauczyciel historii, regionalista, muzealnik, miłośnik uroków i tradycji północnej Wielkopolski, opiekun jej dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim dobry, ciepły i kulturalny człowiek.

 

 

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2023 roku.

Nabór będzie trwał od dnia 26 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

W związku z awarią budynku kontakt osobisty z pracownikami ulega zawieszeniu. W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny pod numerem wewnętrznym (sekretariat jest nieczynny):

Zabytki nieruchome:

- powiat kościański wewn. 13,

- powiat wolsztyński, gminy Święciechowa, Rydzyna, Wijewo, Włoszakowice wewn. 15,

- powiat gostyński, rawicki, gminy Krzemieniewo, Osieczna, Lipno wewn. 16

Zabytki ruchome wewn. 15

Zabytkowa zieleń wewn. 14

Zabytki archeologiczne wewn. 18

Strony