Nasze zabytki

Antonin i Zielona Góra
Antonin i Zielona Góra
Osieczna i Włoszakowice
Osieczna i Włoszakowice
23-05-2018

Portal wiedzy o zarządzaniu dziedzictwem w gminach

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że  zgodnie z celami  Krajowego programu opieki nad zabytkami na lata 2014- 2017  w  ramach zadania „Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego  w ochronie zabytków” Narodowy Instytut Dziedzictwa stworzył portal informacyjny  poświęcony  ochronie zabytków  (samorząd.nid.pl)  przeznaczony  dla jednostek samorządu terytorialnego.

26-04-2018

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

24-04-2018

Wielkopolscy laureaci konkursu „Zabytek Zadbany”.

18. kwietnia 2018 r. podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018.

23-04-2018

Dwa nowe Pomniki Historii w województwie wielkopolskim

 20 kwietnia 2018r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę  dokumentów potwierdzających  uznanie za  Pomnik Historii  10 nowych obiektów. W uroczystości wzięli  udział  m.in. wicepremier Piotr  Gliński,  prof. Magdalena Gawin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków, Jarosław Sellin   wiceminister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Do elitarnego  grona dołączyły  dwa ważne zespoły zabytkowe z terenu województwa wielkopolskiego:

17-04-2018

4 maja dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

l) 4 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

 

Zarządzenie nr 10 Szefa KPRM

Strony